Έργα

Στην εταιρεία ΝΙΚΟΣ ΒΛΤ Α.Ε., στη Ρόδο, με καθημερινή και συνεχή παρουσία στον κλάδο της κατασκευής έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα ισχυρό πελατολόγιο, συμβάλλοντας έτσι στην ολοκλήρωση έργων σταθμών για το νησί της Ρόδου.

Οι δραστηριότητές μας περιλαμβάνουν εξειδικευμένα τεχνικά έργα υποδομής, από την πιο μικρή έως την πιο μεγάλη εργασία που θα μας ανατεθεί. Με έδρα σε τρία σημεία πάνω στο νησί και με αρχές πάντα την αξιοπιστία, την ποιότητα, την ταχύτητα, τη συνέπεια και πάντα τις καλύτερες τιμές της αγοράς  αναλαμβάνουμε να επιλύσουμε κάθε πρόβλημα που σχετίζεται με την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος και αδρανών υλικών.

Σύγχρονη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, με υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, καταρτισμένη με το πλέον εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό.

Διασφάλιση της ακριβούς παραγγελίας και παράδοσής της στα χρονικά πλαίσια που έχουν συμφωνηθεί, με παράλληλη αναλυτική πληροφόρηση του πελάτη για την ποιότητα και ποσότητα του σκυροδέματος που παραλαμβάνει.

Ασφαλής διαχείριση του κινητού εξοπλισμού, με συνεχή εκπαίδευση των οδηγών και συνεργατών και τακτική προληπτική συντήρηση του κινητού και σταθερού εξοπλισμού, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πελάτη.

Έργα

Για έτοιμο σκυρόδεμα εμπιστευθείτε τους ειδικούς στη ΝΙΚΟΣ ΒΛΤ Α.Ε., στη Ρόδο, και εξασφαλίστε άμεσα και άριστα αποτελέσματα.

εσπα